برگزاري سمينار حفاظت ترانس قدرت

22 آذر 1389 ساعت 02:03 ب.ظ
سمينار حفاظت ترانس قدرت از تاريخ شانزدهم آذر ماه به مدت سه روز در محل سالن اجتماعات شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان برگزار گرديد.